نام واحد : تولیدی گازهای طبی و صنعتی طوس سبزوار

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : خیابان سلمان...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان تکنولوژی، خیابان ابتکار"
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : گاز کربنیک (انیدرید کربن- دی اکسید کربن)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 32913/127
 • تاریخ مجوز : 29/08/1396
 • کد محصول : 2411412308
 • شرح محصول : گاز کربنیک (انیدرید کربن- دی اکسید کربن)
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%