نام واحد : گهربافت قایم شهر

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : کیلومتر 4...
 • تلفن شرکت : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز1 قطعه 1
 • تلفن واحد : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاطمه قدرتی ورا غولی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی سنگتاب

نام محصول : باند زخم بندی ساده (پانسمان)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 701/4186
 • تاریخ مجوز : 06/02/1393
 • کد محصول : 2423413701
 • شرح محصول : باند زخم بندی ساده (پانسمان)
 • ظرفیت : 28 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%