نام واحد : صدرا سیلیکات البرز واحد 2

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران-...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی لیا- خ تکنولوژی برتر- خ فن آوری
 • تلفن واحد : *********334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد گلمحمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : سیلیکات سدیم

 • سریال مجوز : 3713584
 • شماره مجوز : 43336
 • تاریخ مجوز : 28/10/1391
 • کد محصول : 24112432
 • شرح محصول : سیلیکات سدیم جامد
 • ظرفیت : 6,875 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%