نام واحد : نانو ابزار پارس

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : شهرک شکوهیه -...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "میدان همت، کاظمی 2، قطعه KH167-168-169"
 • تلفن واحد : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی فرهودنیا
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : انواع کاغذ پزشکی و بهداشتی آغشته به نانو نقره

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 15645
 • تاریخ مجوز : 24/07/1393
 • کد محصول : 2423414917
 • شرح محصول : انواع کاغذ پزشکی و بهداشتی آغشته به نانو نقره
 • ظرفیت : 10,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%