نام واحد : تولیدی صنعتی تفتان لاستیک

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان صنعت1
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چسب پایه استایرن بوتادی ان SBR

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 123/60160
 • تاریخ مجوز : 02/12/1396
 • کد محصول : 2429512618
 • شرح محصول : چسب پایه استایرن بوتادی ان SBR
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2429
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%