نام واحد : پادنا پلیمر

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : قزوین - جاده...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین - جاده تهران قدیم - پشت نیروگاه شهید رجایی- خیابان مرغ تک
 • تلفن واحد : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نریمان صادقی اسفهلانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کوپلیمراکریلونیتریل ـ بوتادی ان ـ استایرن ABS

 • سریال مجوز : 3714596
 • شماره مجوز : 10234
 • تاریخ مجوز : 24/03/1391
 • کد محصول : 24131135
 • شرح محصول : ABS تقویت شده
 • ظرفیت : 2,460 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%