نام واحد : کیمیاسبزآور

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : خیابان میرزای...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز 2 شیمیایی; خیابان بسطامی خیابان انوری ، قطعه اس اچ 49"
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سینا احمدیه راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جدید فیروزکوه

نام محصول : انواع آفت کش ارگانیک غیر بیولوژیک

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 59602
 • تاریخ مجوز : 05/06/1393
 • کد محصول : 2421412565
 • شرح محصول : انواع آفت کش ارگانیک غیر بیولوژیک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2421
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%