نام واحد : محمد نامدار

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : آبیک خ صدوقی...
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آبیک خ صدوقی ک 29 روبروی پارک شقایق
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد نامدار
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نوارچسب بیمارستانی

 • سریال مجوز : 3714801
 • شماره مجوز : 4806
 • تاریخ مجوز : 02/03/1388
 • کد محصول : 24232063
 • شرح محصول : نوارچسب بیمارستانیاتوکلاو
 • ظرفیت : 1,000 هزار متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%