نام واحد : سینا شیمی البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : قزوین- خ...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- بلوار سهروردی- نرسیده به میدان خرمشهر- انته
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید احمد عظیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب مقطر

 • سریال مجوز : 3715012
 • شماره مجوز : 9922
 • تاریخ مجوز : 22/05/1387
 • کد محصول : 24291723
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی آب مقطر
 • ظرفیت : 1,200,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%