نام واحد : تعاونی تولید اکسیژن البرز تاکستان

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : تاکستان خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تاکستان - شهرک صنعتی حیدریه فاز 2 خ 8
 • تلفن واحد : *********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز طاهرخانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی حیدریه

نام محصول : گازکربنیک جامدیخ خشک

 • سریال مجوز : 3715139
 • شماره مجوز : 23637
 • تاریخ مجوز : 11/10/1389
 • کد محصول : 24111251
 • شرح محصول : گازکربنیک جامدیخ خشک
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%