نام واحد : خط گستران پرسیان

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : کرج - میدان...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قزوین-رشت-بین روستای محمود آباد و علمخانی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عمید کاظمی کلانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگ هواخشک

 • سریال مجوز : 3715239
 • شماره مجوز : 14039
 • تاریخ مجوز : 17/06/1388
 • کد محصول : 24221123
 • شرح محصول : رنگ هواخشک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%