نام واحد : تهران مو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر11ج مخصوص کرج خ 29- پلاک 4
 • تلفن واحد : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد شاکر فخر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرآورده های بهداشتی برای صورت و بدن

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 69090
 • تاریخ مجوز : 27/11/1394
 • کد محصول : 2424412464
 • شرح محصول : فرآورده های بهداشتی برای صورت و بدن
 • ظرفیت : 35 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%