نام واحد : رنگین زره سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : بهارستان-خ...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان کارگر خیابان رازی فرعی 16 پلاک 9
 • تلفن واحد : *********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا چهرازی سفیددشتی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد2

نام محصول : آستری هواخشک

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 80345/1332984
 • تاریخ مجوز : 10/12/1394
 • کد محصول : 2422412472
 • شرح محصول : آستری هواخشک
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%