نام واحد : صنایع شیمیایی نیل

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : احمدآباد...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 35 جاده فریمان روبروی شهرک صنعتی کاویان
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر شالچی طوسی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگ های روغنی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 120/1382153
 • تاریخ مجوز : 01/03/1393
 • کد محصول : 2422412411
 • شرح محصول : رنگ های روغنی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%