نام واحد : صنایع بسته بندی ایمان

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بلوار حسابی غربی، بعد از بلوار فردوسی، خ نرگس 2، قطعه 3787 و 3776"
 • تلفن واحد : ***********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود راشدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : محلول تثبیت کننده رنگ مو

 • سریال مجوز : 590127000000
 • شماره مجوز : 100/1/326175
 • تاریخ مجوز : 24/12/1395
 • کد محصول : 2424512542
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%