نام واحد : روشن کانی عجب شیر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : عجب شیر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******422جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان صنعت 2، خیابان شانزده، قطعه 1215"
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین روشنایی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عجبشیر

نام محصول : کود حیوانی غنی شده دام

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 13419
 • تاریخ مجوز : 11/03/1395
 • کد محصول : 2412512380
 • شرح محصول : کود حیوانی غنی شده دام
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2412
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%