نام واحد : بهروز ابراهیمی حقرو

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : میدان محمدیه...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "کیلومتر 12 جاده تهران، روبروی سیمکات، شهر سنگ، فرعی اول، سمت راست، محل سابق قند پگاه"
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز ابراهیمی حقرو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چسب های حیوانی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 40046
 • تاریخ مجوز : 24/07/1395
 • کد محصول : 2429512586
 • شرح محصول : چسب های حیوانی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2429
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%