نام واحد : دستمال کاغذی پانته آ محبوب

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • شهر : گچساران
 • نشانی شرکت : فلکه...
 • تلفن شرکت : *******742جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای آبشیرین
 • تلفن واحد : *********074جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایمان محبوبی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : هیپوکلریت سدیم

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 124/311581
 • تاریخ مجوز : 29/04/1395
 • کد محصول : 2411512340
 • شرح محصول : هیپوکلریت سدیم
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%