نام واحد : سپیدگران سبزگرگان

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی آق...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سازندگی دوم
 • تلفن واحد : *********017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سامان پورمند
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : پودر فشرده (قالب دترجنت)

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 128/2/10108
 • تاریخ مجوز : 19/03/1394
 • کد محصول : 2424512333
 • شرح محصول : پودر فشرده (قالب دترجنت)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%