نام واحد : شکوفا بهداشت آرین

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان تلاش 7
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : مایع دست شویی

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 123/51039
 • تاریخ مجوز : 17/10/1396
 • کد محصول : 2424512338
 • شرح محصول : مایع دست شویی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%