نام واحد : شکوفا شیمی آرین

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار شهرک...
 • تلفن شرکت : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین غفرانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : کوکونات فتی اسید منو اتانول آمید

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 123/25236
 • تاریخ مجوز : 25/05/1396
 • کد محصول : 2411512703
 • شرح محصول : کوکونات فتی اسید منو اتانول آمید
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%