نام واحد : حبیب ماهوتی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : ج تهران...
 • تلفن شرکت : ********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 10 جاده تبریز به تهران پانصد متر مانده به پلیس راه دست چپ واحد تولیدی حبیب ماهوتی
 • تلفن واحد : ********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب ماهوتی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ژل پاک کننده دست

 • سریال مجوز : 590129000000
 • شماره مجوز : 30244
 • تاریخ مجوز : 06/06/1396
 • کد محصول : 2424512353
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%