نام واحد : تعاونی باند و گاز بهمن فارس

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار فرصت...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان اول قطعه 16- بلوک CT3- تلفن: 09121262476
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس خورشیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : گاز زخم بندی (پانسمان)

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 11999
 • تاریخ مجوز : 04/03/1394
 • کد محصول : 2423413716
 • شرح محصول : گاز زخم بندی (پانسمان)
 • ظرفیت : 120 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%