نام واحد : آذر شیمی زرینه

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : میاندوآب
 • نشانی شرکت : خیابان ساحلی...
 • تلفن شرکت : *******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه 01-18-06
 • تلفن واحد : *********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین خدائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی میاندوآب

نام محصول : اسید سولفوریک

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 112/7/568720
 • تاریخ مجوز : 10/07/1395
 • کد محصول : 2411412469
 • شرح محصول : اسید سولفوریک
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%