نام واحد : آبان صدر شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : اخر باهنر...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نبش میدان صنعت- تلفن: 09173155734
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ریحانه کربلایی رحیمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : مایع شیشه پاک کن

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 73638
 • تاریخ مجوز : 14/11/1395
 • کد محصول : 2424512337
 • شرح محصول : مایع شیشه پاک کن
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%