نام واحد : مرجان قجری قره جلو

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز چهار...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز روستای خاتونک آخر کوچه جنب مدرسه شهید کاظم احمدی
 • تلفن واحد : ****824جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرجان قجری قرجلو
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیسه پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2413023
 • شماره مجوز : 33155
 • تاریخ مجوز : 25/07/1388
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%