نام واحد : هما پلاست شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شهرک بزرگ...
 • تلفن شرکت : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیرازشهرک صنعتی بلوار ابتکار قطعه8بلوکd1 خ 251
 • تلفن واحد : ****774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا خسروانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : مخازن پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413028
 • شماره مجوز : 3845
 • تاریخ مجوز : 03/02/1388
 • کد محصول : 25201362
 • شرح محصول : مخازن پلاستیکی
 • ظرفیت : 12,350 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%