نام واحد : عباس کمانگری

نام محصول : قطعات پلاستیکی بادی

 • سریال مجوز : 1716446
 • شماره مجوز : 33079
 • تاریخ مجوز : 21/09/1372
 • کد محصول : 25201374
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیکی بادی
 • ظرفیت : 36 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%