نام واحد : شیراز جم گستر

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خ صورتگرفرعی...
 • تلفن شرکت : ****235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز جاده سلطان قطعه 9بلوک دی1نبش
 • تلفن واحد : ******774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم اوجی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : لوله پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413091
 • شماره مجوز : 6293
 • تاریخ مجوز : 21/02/1387
 • کد محصول : 25201222
 • شرح محصول : لوله واتصالات پلی اتیلن
 • ظرفیت : 4,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%