نام واحد : توان صنعت پلاستیک

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز4راه...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 • تلفن واحد : ******774جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قاسم کاظمی نسب
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : انواع مخازن پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413105
 • شماره مجوز : 9187
 • تاریخ مجوز : 06/03/1386
 • کد محصول : 25201360
 • شرح محصول : انواع ظروف ومخازن پلاستیکی
 • ظرفیت : 2,150 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%