نام واحد : احمد سعیدی نسب و شرکاء

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز 20 متری...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تیون ک ایران فایل
 • تلفن واحد : ****775جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد سعیدی نسب و شرکاء
 • تلفن مدیر : ****738جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نایلون

 • سریال مجوز : 2413135
 • شماره مجوز : 45366
 • تاریخ مجوز : 06/12/1385
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%