نام واحد : قاسم اسکندری

 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • نشانی شرکت : ارسنجان
 • تلفن شرکت : *******729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ارسنجان 27 کیلومتریمانده به ارسنجان نرسیده به روستای جلودار
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قاسم اسکندری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیسه ورول نایلون

 • سریال مجوز : 2413206
 • شماره مجوز : 11906
 • تاریخ مجوز : 22/03/1386
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%