نام واحد : احمد سمیعی و علی نادری

نام محصول : سایر محصولات پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1716578
 • شماره مجوز : 86298
 • تاریخ مجوز : 28/12/1364
 • کد محصول : 25201410
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیک
 • ظرفیت : 432 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%