نام واحد : تعاونی اشکنان پلاست

 • استان : فارس
 • شهر : لامرد
 • نشانی شرکت : لامرد اشکان...
 • تلفن شرکت : *******782جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لامرد - قطب صنعتی
 • تلفن واحد : *******782جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسن پور
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درخت مصنوعی

 • سریال مجوز : 2413215
 • شماره مجوز : 11267
 • تاریخ مجوز : 25/03/1387
 • کد محصول : 36991315
 • شرح محصول : انواع گل مصنوعی
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : 36
 • گروه 4 رقمی : 3699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%