نام واحد : بهرام عبدالهی

 • استان : فارس
 • شهر : مهر
 • نشانی شرکت : مهر روستای...
 • تلفن شرکت : *********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مهر روستای وراوی جاده کمربندی نرسیده به بخشداری
 • تلفن واحد : *********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهرام عبدالهی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ظروف یکبار مصرف ازپلی استایرن

 • سریال مجوز : 2413373
 • شماره مجوز : 26673
 • تاریخ مجوز : 25/06/1386
 • کد محصول : 25201279
 • شرح محصول : ظروف یکبارمصرف پلاستیک
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%