نام واحد : اقماری جهاد تعاون لار

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : لار کیلو متر...
 • تلفن شرکت : *********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لار کیلو متر 3 جاده لار به گراش
 • تلفن واحد : *********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا سکوتی
 • تلفن مدیر : **********078جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لوله پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413382
 • شماره مجوز : 1233
 • تاریخ مجوز : 23/01/1384
 • کد محصول : 25201222
 • شرح محصول : لوله واتصالات پلی اتیلن
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%