نام واحد : شرکت صنایع پلاستیک ملامین شکوفه

 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • نشانی شرکت : تهران خ ولی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فسا شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن جوهری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رول وکیسه نایلون از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413430
 • شماره مجوز : 32994
 • تاریخ مجوز : 09/08/1386
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 2,150 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%