نام واحد : پارسیان کارا صنعت چکیده صنعت نوین

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ قزوین خ...
 • تلفن شرکت : *****557جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نظرآباد
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر زندنژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت

نام محصول : انواع محصولات لاستیکی صنعتی

 • سریال مجوز : 1716955
 • شماره مجوز : 66412
 • تاریخ مجوز : 19/05/1379
 • کد محصول : 25191480
 • شرح محصول : مصنوعات صنعتی لاستیکی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%