نام واحد : پویا راشته لیلاموسوی

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1716991
 • شماره مجوز : 86184
 • تاریخ مجوز : 28/12/1364
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلی اتیلن نایلون422فیلم پ
 • ظرفیت : 318 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%