نام واحد : تعاونی تولیدی نایلون ونایلکس 111کازرون

 • استان : فارس
 • شهر : کازرون
 • نشانی شرکت : کازرون کیلو...
 • تلفن شرکت : *********072جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کازرون کیلو متر5 به طرف فراشبند
 • تلفن واحد : *********072جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خدیجه عسکری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ پلاستیکی از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2413564
 • شماره مجوز : 33380
 • تاریخ مجوز : 12/08/1386
 • کد محصول : 25201592
 • شرح محصول : نخ بسته بندی پلاستیکی
 • ظرفیت : 225 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%