نام واحد : نیک فوم

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1716994
 • شماره مجوز : 38229
 • تاریخ مجوز : 04/11/1378
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیکی تزریقی ت
 • ظرفیت : 202 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%