نام واحد : تعاونی 2000کازرون

 • استان : فارس
 • شهر : کازرون
 • نشانی شرکت : کازرون خ...
 • تلفن شرکت : *********072جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کازرون ناحیه صنعتی شهید مصلحیان سمت راست فرعی 1
 • تلفن واحد : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید ترنج
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رول وکیسه نایلون

 • سریال مجوز : 2413637
 • شماره مجوز : 9464
 • تاریخ مجوز : 01/04/1384
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%