نام واحد : محمد علی عابدی-پیمان نوشادی

 • استان : فارس
 • شهر : فراشبند
 • نشانی شرکت : شیراز خ نادر...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فراشبند
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علی عابدی=پیمان نوشادی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رول نایلون

 • سریال مجوز : 2413641
 • شماره مجوز : 24196
 • تاریخ مجوز : 08/08/1384
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%