نام واحد : نصراله یادگار فرد

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : لار شهر جدید...
 • تلفن شرکت : *******781جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : لارشهرک صنعتی فاز2
 • تلفن واحد : *******781جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نصراله یادگارفرد
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جعبه تقسیم ودرپوش

 • سریال مجوز : 2413694
 • شماره مجوز : 2145
 • تاریخ مجوز : 25/01/1386
 • کد محصول : 31201515
 • شرح محصول : جعبه تقسیم برق
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 31
 • گروه 4 رقمی : 3120
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%