نام واحد : حمیدرضا نمکی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : بازار...
 • تلفن شرکت : *****552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم قم خیابان شهرسنگ کوچه سوم پلاک 1/12
 • تلفن واحد : *****552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمیدرضا نمکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717263
 • شماره مجوز : 39172
 • تاریخ مجوز : 02/12/1382
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : پلی اتیلن فیلم
 • ظرفیت : 524 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%