نام واحد : شرکت تولید ظروف یکبار مصرف کمیل تغییر نام از بهاره نریمان

 • استان : فارس
 • شهر : نی ریز
 • نشانی شرکت : نیریز خ...
 • تلفن شرکت : *******749جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیریز شهرک صنعتی ده فاضل
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ابراهیم داودی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ظروف یکبار مصرف از پلی استایرن

 • سریال مجوز : 2413703
 • شماره مجوز : 23712
 • تاریخ مجوز : 02/08/1384
 • کد محصول : 25201279
 • شرح محصول : ظروف یکبارمصرف پلاستیک
 • ظرفیت : 275 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%