نام واحد : بهمن وسید مسعود رضائی بنه خضرک

 • استان : فارس
 • شهر : فیروزآباد
 • نشانی شرکت : فیروزآباد...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فیروز آباد
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید بهمن رضائی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیسه و رول نایلون

 • سریال مجوز : 2413746
 • شماره مجوز : 9036
 • تاریخ مجوز : 26/02/1389
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%