نام واحد : فراسان فارس

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : خ ارم کوی22پ249
 • تلفن شرکت : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان کیلو متر 60شیراز سپیدان جنب پاسگاه دالین
 • تلفن واحد : *******712جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا ظهیر امامی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لوله واتصالات GRP

 • سریال مجوز : 2413769
 • شماره مجوز : 28398
 • تاریخ مجوز : 07/07/1386
 • کد محصول : 25201181
 • شرح محصول : قطعات کامپوزیتی
 • ظرفیت : 34,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%