نام واحد : محمد حسین مرادی نژاد

 • استان : فارس
 • شهر : داراب
 • نشانی شرکت : داراب جنت شهر...
 • تلفن شرکت : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : داراب
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین مرادی نژاد
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موزائیک

 • سریال مجوز : 2413775
 • شماره مجوز : 13305
 • تاریخ مجوز : 03/05/1384
 • کد محصول : 25201317
 • شرح محصول : کفپوش پلاستیکی بصورت موزائیک
 • ظرفیت : 22,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%