نام واحد : تعاونی بیتا داراب تغییرخان باباآزدی

 • استان : فارس
 • شهر : داراب
 • نشانی شرکت : داراب خ...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : داراب- شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خان بابا آزادی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی داراب

نام محصول : کیسه رول و نایلون

 • سریال مجوز : 2413801
 • شماره مجوز : 29372
 • تاریخ مجوز : 04/04/1391
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%