نام واحد : تعاونی سینا پلاستیک جهرم

 • استان : فارس
 • شهر : جهرم
 • نشانی شرکت : جهرم
 • تلفن شرکت : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جهرم ناحیه صنعتی کوثر
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدارحمن رحمانیان
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : صندوق پلاستیکی

 • سریال مجوز : 2413839
 • شماره مجوز : 14670
 • تاریخ مجوز : 15/05/1384
 • کد محصول : 25201345
 • شرح محصول : صندوق میوه پلاستیکی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%