نام واحد : حبیب الله حبیبی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تهران
 • تلفن شرکت : ***932جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران
 • تلفن واحد : ***932جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایر محصولات پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717345
 • شماره مجوز : 64773
 • تاریخ مجوز : 18/03/1364
 • کد محصول : 25201410
 • شرح محصول : سایر محصولات پلاستیکی
 • ظرفیت : 146 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%