نام واحد : شرکت فیلدار پلاستیک ایرانیان تغییر یافته از فاطمه جمشیدی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز آخر...
 • تلفن شرکت : ****821جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیراز آخر سلطان آباد اول جاده خاتونک کوچه اول سمت راست
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا حیدری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات تزریقی

 • سریال مجوز : 2413959
 • شماره مجوز : 19225
 • تاریخ مجوز : 20/06/1384
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%