نام واحد : فاطمه قدرتی حق شناسیان

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خانزنیان جنب...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خانزنیان جنب بستنی بندی
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاطمه قدرتی حق شناسیان
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2413965
 • شماره مجوز : 18392
 • تاریخ مجوز : 13/06/1384
 • کد محصول : 25201335
 • شرح محصول : بلوک دیواری سبک
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%